News Ticker

Menu

Chúng ta phải chọn lựa: Nỗi đau của sự KỶ LUẬT hay nỗi đau của sự HỐI HẬN

“Chúng ta phải chọn lựa: Nỗi đau của sự KỶ LUẬT hay nỗi đau của sự HỐI HẬN “ 
                    - Jim Rohn


Share This:

Post Tags:

ToanSystem

Xin chào! Tôi là ToanSystem, đây là trang cá nhân tôi dùng để ghi nhớ những phân tích và nhận định cá nhân không phải là những gợi ý đầu tư. Các bạn có thể dùng tham khảo nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thất tài chính nào của các bạn. Trang này có thể sẽ hữu ích cho những người hữu duyên ghé thăm.

No Comment to " Chúng ta phải chọn lựa: Nỗi đau của sự KỶ LUẬT hay nỗi đau của sự HỐI HẬN "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like https://www.youtube.com/c/ToanSystem