News Ticker

Menu

EURAUD: 1D. ratio 1:2


EURAUD: 1D. ratio 1:2
Structure: up trend
Tendency: upward
Price may make a correction from daily chart perspective back to 1.63062 to test
its major resistance before resuming the upptrend. (Look for the arrow movement)
We just look for the action after price makes a correction only.
Entry:1.630699
TP: 1.67955
SL: 1.60866
* Chú ý phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền thế nào là chuyện mỗi cá nhân và tự chịu trách nhiệm với tài khoản của bản thân.

Share This:

ToanSystem

Xin chào! Tôi là ToanSystem, đây là trang cá nhân tôi dùng để ghi nhớ những phân tích và nhận định cá nhân không phải là những gợi ý đầu tư. Các bạn có thể dùng tham khảo nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thất tài chính nào của các bạn. Trang này có thể sẽ hữu ích cho những người hữu duyên ghé thăm.

No Comment to " EURAUD: 1D. ratio 1:2 "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like https://www.youtube.com/c/ToanSystem