News Ticker

Menu

Nếu bạn tin rằng bạn hay bất kỳ ai khác có một hệ thống có thể dự đoán được tương lai ...Nếu bạn tin rằng bạn hay bất kỳ ai khác có một hệ thống có thể dự đoán được tương lai của thị trường chứng khoán, thì có thể là bạn đang bị giễu cợt đấy. - Ralph Wanger

Share This:

Post Tags:

ToanSystem

Xin chào! Tôi là ToanSystem, đây là trang cá nhân tôi dùng để ghi nhớ những phân tích và nhận định cá nhân không phải là những gợi ý đầu tư. Các bạn có thể dùng tham khảo nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thất tài chính nào của các bạn. Trang này có thể sẽ hữu ích cho những người hữu duyên ghé thăm.

No Comment to " Nếu bạn tin rằng bạn hay bất kỳ ai khác có một hệ thống có thể dự đoán được tương lai ... "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like https://www.youtube.com/c/ToanSystem