News Ticker

Menu

Phân tích HBCHBC có thể xem xét vùng buy tại 8379. cẩn thận mô hình chữ A là mô hình chết, khủng hoảng nguồn vốn, nhà đầu tư đu đỉnh nhiều nên áp lực bán rất cao, giá ngoi lên là bị đập xuống ngay, tự nghiên cứu xem xét cty còn khả năng phục hồi thì có thể mua trữ dài hạn.

Share This:

ToanSystem

Xin chào! Tôi là ToanSystem, đây là trang cá nhân tôi dùng để ghi nhớ những phân tích và nhận định cá nhân không phải là những gợi ý đầu tư. Các bạn có thể dùng tham khảo nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thất tài chính nào của các bạn. Trang này có thể sẽ hữu ích cho những người hữu duyên ghé thăm.

No Comment to " Phân tích HBC "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like https://www.youtube.com/c/ToanSystem