News Ticker

Menu

Đừng trở thành một nhà đầu tư bằng cách giữ những cổ phiếu mà giá đã giảm."Don’t become an investor by holding stocks whose price has fallen."
"Đừng trở thành một nhà đầu tư bằng cách giữ những cổ phiếu mà giá đã giảm."

Share This:

Post Tags:

ToanSystem

Xin chào! Tôi là ToanSystem, đây là trang cá nhân tôi dùng để ghi nhớ những phân tích và nhận định cá nhân không phải là những gợi ý đầu tư. Các bạn có thể dùng tham khảo nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thất tài chính nào của các bạn. Trang này có thể sẽ hữu ích cho những người hữu duyên ghé thăm.

No Comment to " Đừng trở thành một nhà đầu tư bằng cách giữ những cổ phiếu mà giá đã giảm. "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like https://www.youtube.com/c/ToanSystem