News Ticker

Menu

VGI phân tích ngày 19/2

VGI phân tích ngày 19/2. chart tháng trong kênh tăng, tuần trong kênh tăng vừa breakout mô hình chờ quay về test cản, ngày trong kênh tăng đang quay về test cản của khung tuần
hai vùng mua 25379 và 24567
2 giá mục tiêu 32456 và 36567

* Chú ý phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền thế nào là chuyện mỗi cá nhân và tự chịu trách nhiệm với tài khoản của bản thân.

Share This:

ToanSystem

Xin chào! Tôi là ToanSystem, đây là trang cá nhân tôi dùng để ghi nhớ những phân tích và nhận định cá nhân không phải là những gợi ý đầu tư. Các bạn có thể dùng tham khảo nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thất tài chính nào của các bạn. Trang này có thể sẽ hữu ích cho những người hữu duyên ghé thăm.

No Comment to " VGI phân tích ngày 19/2 "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like https://www.youtube.com/c/ToanSystem