News Ticker

Menu

XAUUSD XAUUSD: 1M. 1:6 17/2XAUUSD: 1M. 1:6 phân tích ngày 17/2/2020
Structure: up trend
Tendency: upward
Price tested the key trendline and
consider to buy at upper range
Entry:1554
TP: 1782 (cẩn thận chốt lời một phần lớn trước giá 1679)
SL: 1516


"Highly volatile investment product. Past performance is not an indication of future results. The content is intended for educational purposes only and should not be considered as investment advice. Your capital is at risk."

Share This:

ToanSystem

Xin chào! Tôi là ToanSystem, đây là trang cá nhân tôi dùng để ghi nhớ những phân tích và nhận định cá nhân không phải là những gợi ý đầu tư. Các bạn có thể dùng tham khảo nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thất tài chính nào của các bạn. Trang này có thể sẽ hữu ích cho những người hữu duyên ghé thăm.

No Comment to " XAUUSD XAUUSD: 1M. 1:6 17/2 "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like https://www.youtube.com/c/ToanSystem