News Ticker

Menu

Chart AUD / NZD

AUD / NZD 1D Ratio: 1:5
wait price back test zone: 1.04866
==> Buy
Entry: 1.04866
Stoploss: 1.04022
TP1: 1.06369
TP2: 1.07369

* Chú ý phân tích chỉ mang tính tham khảo, không phải là gợi ý đầu tư, đi tiền thế nào là chuyện mỗi cá nhân và tự chịu trách nhiệm với tài khoản của bản thân, nhớ stoploss dứt khoát.


Share This:

ToanSystem

Xin chào! Tôi là ToanSystem, đây là trang cá nhân tôi dùng để ghi nhớ những phân tích và nhận định cá nhân không phải là những gợi ý đầu tư. Các bạn có thể dùng tham khảo nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thất tài chính nào của các bạn. Trang này có thể sẽ hữu ích cho những người hữu duyên ghé thăm.

No Comment to " Chart AUD / NZD "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like https://www.youtube.com/c/ToanSystem