News Ticker

Menu

Chart EUR / JPY phân tích ngày 25/2 đã đạt tỉ lệ 1:1 cần Theo dõi thêm

Chart EUR / JPY phân tích ngày 25/2 đã đạt tỉ lệ 1:1 cần Theo dõi thêm để đạt tỉ lệ 1:2 hoặc có thể chốt bớt phần lời nhé.
Chart ngày 25/2
https://www.toansystem.com/2020/02/eurjpy-1w-ratio12.html
Share This:

ToanSystem

Xin chào! Tôi là ToanSystem, đây là trang cá nhân tôi dùng để ghi nhớ những phân tích và nhận định cá nhân không phải là những gợi ý đầu tư. Các bạn có thể dùng tham khảo nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thất tài chính nào của các bạn. Trang này có thể sẽ hữu ích cho những người hữu duyên ghé thăm.

No Comment to " Chart EUR / JPY phân tích ngày 25/2 đã đạt tỉ lệ 1:1 cần Theo dõi thêm "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like https://www.youtube.com/c/ToanSystem