News Ticker

Menu

Chart XAU / USD đạt target

XAU / USD đã chạy đến target, mọi người chốt lời và chờ tín hiệu price action ngay tại vùng cản  để quyết định vào lệnh mua hay bán tiếp nhé.


Phân tích ngày 2/3
https://www.toansystem.com/2020/03/chart-xauusd.html


Share This:

ToanSystem

Xin chào! Tôi là ToanSystem, đây là trang cá nhân tôi dùng để ghi nhớ những phân tích và nhận định cá nhân không phải là những gợi ý đầu tư. Các bạn có thể dùng tham khảo nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thất tài chính nào của các bạn. Trang này có thể sẽ hữu ích cho những người hữu duyên ghé thăm.

No Comment to " Chart XAU / USD đạt target "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like https://www.youtube.com/c/ToanSystem