News Ticker

Menu

Nhiều khi không thể biết được tại sao đường giá chạy như thế.

“Khi đường giá chạy nhiều khi bạn sẽ không thể biết nó đến từ đâu vì có quá nhiều lý do và thị trường luôn luôn tồn tại điều không chắc chắn và phi lý trí đó.” - ToanSystem

Share This:

ToanSystem

Xin chào! Tôi là ToanSystem, đây là trang cá nhân tôi dùng để ghi nhớ những phân tích và nhận định cá nhân không phải là những gợi ý đầu tư. Các bạn có thể dùng tham khảo nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thất tài chính nào của các bạn. Trang này có thể sẽ hữu ích cho những người hữu duyên ghé thăm.

No Comment to " Nhiều khi không thể biết được tại sao đường giá chạy như thế. "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like https://www.youtube.com/c/ToanSystem