News Ticker

Menu

Phân tích TCB nến tuần tỉ lệ 1:9 ngày 9/4/2020

TCB: ratio: 1:9 (Nến tuần)
Vùng chờ mua 12239 - 13079
TP: 20239
SL: 11779
=======================
Chú ý: Thông tin dùng tham khảo,
không phải là gợi ý đầu tư. đi tiền thế nào là do bạn tự quyết định.
Hãy bảo vệ vốn của bạn, stoploss dứt khoát.


Share This:

ToanSystem

Xin chào! Tôi là ToanSystem, đây là trang cá nhân tôi dùng để ghi nhớ những phân tích và nhận định cá nhân không phải là những gợi ý đầu tư. Các bạn có thể dùng tham khảo nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thất tài chính nào của các bạn. Trang này có thể sẽ hữu ích cho những người hữu duyên ghé thăm.

No Comment to " Phân tích TCB nến tuần tỉ lệ 1:9 ngày 9/4/2020 "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like https://www.youtube.com/c/ToanSystem