News Ticker

Menu

Trong giao dịch đừng biến mình từ nhà đầu cơ kém thành nhà đầu tư giỏi

“Trong giao dịch đừng biến mình từ nhà đầu cơ kém thành nhà đầu tư giỏi” - ToanSystem

Đầu cơ sai hãy cắt lỗ dứt khoát, đừng để khoản lỗ kéo dài và biến mình trở thành nhà đầu tư dài hạn, và cũng đừng hãnh diện khi mình may mắn có lãi kiểu như vậy vì sau đó thị trường sẽ lấy lại hết tất cả.


Share This:

ToanSystem

Xin chào! Tôi là ToanSystem, đây là trang cá nhân tôi dùng để ghi nhớ những phân tích và nhận định cá nhân không phải là những gợi ý đầu tư. Các bạn có thể dùng tham khảo nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thất tài chính nào của các bạn. Trang này có thể sẽ hữu ích cho những người hữu duyên ghé thăm.

No Comment to " Trong giao dịch đừng biến mình từ nhà đầu cơ kém thành nhà đầu tư giỏi "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like https://www.youtube.com/c/ToanSystem