News Ticker

Menu

việc bạn KIẾM và GIỮ được bao nhiêu tiền nó quan trọng hơn việc bạn phải chứng minh

“Trong đầu tư tất cả là vì TIỀN. Do đó việc bạn KIẾM và GIỮ được bao nhiêu tiền nó quan trọng hơn việc bạn phải chứng minh cho ai đó quan điểm đầu tư của bạn là đúng hay sai.” - ToanSystem.Share This:

ToanSystem

Xin chào! Tôi là ToanSystem, đây là trang cá nhân tôi dùng để ghi nhớ những phân tích và nhận định cá nhân không phải là những gợi ý đầu tư. Các bạn có thể dùng tham khảo nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thất tài chính nào của các bạn. Trang này có thể sẽ hữu ích cho những người hữu duyên ghé thăm.

No Comment to " việc bạn KIẾM và GIỮ được bao nhiêu tiền nó quan trọng hơn việc bạn phải chứng minh "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like https://www.youtube.com/c/ToanSystem